Általános szerződési feltételek


Szerződő felek Borsodi Zoltán a bukkihazak.hu honlap üzemeltetője, mint szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő (vagy vele érkező személyek), továbbiakban, mint Vendég.

A szerződés tárgya a szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vendégház  szálláshelyként való biztosítása.

A szállás foglalása minden esetben írásban a honlapon keresztül, vagy e-mail-ben történik. E-mail-ben történő megrendelés esetén a foglalásnak tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, az érkezés és távozás dátumát, a vendégek számát. A megrendelés visszaigazolása szintén minden esetben írásban történik. A szálláshely foglalásának elindításával egyetemben kijelentik, hogy az általános szerződési feltételeket és a házirendet elolvasták, megértették és elfogadták. Amennyiben a megrendelést a vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban közvetítő) adja le a szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a szolgáltató és a közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget. A foglalást feltételesen a visszaigazolástól számított 3 napig tartjuk, további visszajelzés hiányában töröljük. A foglaló a szállásdíj 50 %-a, melyet a megrendelést követően 1 héten belül kérünk átutalni, vagy postai csekken elküldeni HUF-ban a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára, vagy címre. Amennyiben nem a foglalást leadó személy bankszámlájáról történik az utalás, kérjük a közlemény rovatba feltüntetni a foglaló nevét, különben nem tudjuk beazonosítani a befizetőt. Amennyiben a vendég teljesítése határidőig megérkezik a szolgáltató számlájára létrejön a szerződés. A fennmaradó összeget üdülés megkezdésekor a szállás átvételét követően kérjük a helyszínen kiegyenlíteni.

Az aktuális szállásdíjak a vendégház honlapján találhatóak. A szállásdíj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, az utasbiztosítást, balesetbiztosítást és útlemondási biztosítást, ezt egyénileg kell megkötni. A szállásdíj nem tartalmaz étkezést.

Az IFA összege a helyszínen az üdülés megkezdésekor fizetendő. (Az adófizetési kötelezettség csak a 18 éven felüli vendégeket terheli.)

A szállásdíj tartalmazza a szállás költségét, a víz és áram szolgáltatást, fűtést, végtakarítást, ágyneműt, parkolást és a wellness részleg korlátlan használatát. A vendégház teljesen felszerelt, részletes leírás a honlapunkon megtalálható.

A szállás az üdülés megkezdésének napján 14 órától foglalható el, és azt a távozás napján 10:00 óráig kell elhagyni tiszta és rendezett állapotban.

A szállás lemondását kizárólag írásban fogadjuk el a kézhezvételi dátum figyelembe vételével. Az érkezés előtt hamarabb, mint 30 nappal történő lemondás esetén a foglalási előleg visszajár. Az érkezés előtt 30-3 nap közötti lemondás esetén a foglalási előleg nem jár vissza. Amennyiben az ügyfél az érkezés előtt 2-napon belül mondja le a foglalást, vagy egyáltalán nem mondja le úgy a lefoglalt időszak teljes szállásdíja fizetendő (az előlegen felüli rész kiszámlázásra kerül)

Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elhárítatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért az üdültető felelősséget nem vállal.

Amennyiben a vendég az üdülési szerződésben szereplő időpont előtt kíván hazautazni, semmilyen esetben sem kötelezhető a szolgáltató a végösszeg különbözetének megfizetésére.

A vendégházban csak a bejelentőlapon szereplő fizető vendégek tartózkodhatnak. Bármilyen ezzel a tárgykörrel kapcsolatos probléma felmerülése esetén, a vendégház tulajdonosának jogában áll felmondani a szerződést és megszakítani a nyaralást az ott tartózkodó vendégek számára. Vendég(ek)et fogadni, kizárólag a vendégház tulajdonosának előzetes megkérdezése és beleegyezése esetén megengedett.

A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen, a bejelentőlapon, számlán szereplő létszámban tartózkodnak-e a vendégek. Az ellenőrzés nem járhat a vendég zaklatásával és az ellenőrzés, takarítás során a vendég személyiségi jogai tiszteletben tartásával kell eljárni.

Az ingatlan területére semmilyen háziállat nem vihető be.

Az épületben dohányozni, gyertyát valamint füstölőt használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt helyek állnak a vendégek rendelkezésére.

A vendég távolléte során az vendégház tulajdonosa csak kivételes esetekben léphet be az ingatlan területére. Kivételes esetnek számítanak, a közbelépés vagy bármiféle biztonsági óvintézkedés egy esetleges anyagi kár és felmerülő műszaki problémák elkerülése érdekében.

Az üdülés során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

A vendégház területén a sportolási lehetőség megengedett, de az esetleges bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk. A wellness részleget mindenki saját felelősségére veheti igénybe, gyermek csak szülői felügyelettel használhatja.

Az átadott kulcsok esetleges elveszése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.

Parkolni a vendégház zárt udvarán lehet. Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le és közlekedjenek, hogy a szomszéd épület teteje nem rendelkezik hófogóval. Ebből adódó károkért a ház bérbeadója semmilyen felelősséggel nem tartozik.
Kérjük, a szolgáltatásokkal szembeni kifogásaikat a helyszínen közöljék, amelyek közül a megalapozott panaszaikat megpróbáljuk a helyszínen azonnal orvosolni.

Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az Ön személyes adatainak védelme számunkra kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. Kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat).